Chili Challenge 2005

 

Voor het project van Maria Ayuda hoopten we de nodigen fondsen te kunnen werven. Hiervoor waren we afhankelijk van uw medewerking.

_____________________________________

Indien u geinteresseerd was in het steunen van het project, hadden we hier een drietal mogelijkheden voor bedacht.

1. U kon onze tocht als uitgangspunt nemen voor sponsoring. Voor elke kilometer die wij hebben afgelegd kon u een bedrag geven (bijvoorbeeld € 0,01), zodat het van onze prestatie afhing hoeveel u doneerde aan Maria Ayuda. We denken dat op deze manier de band tussen u, The Challenge en Maria Ayuda versterkt wordt en dat wij nog meer gemotiveerd zijn geweest om de tocht te vervolmaken.

2. Een andere mogelijkheid was om ons streven om de reis binnen 100 dagen te vervolmaken te belonen. Het streven op zich was misschien niet prijzenswaardig, maar toen het ons gelukt was op tijd in Puerto Williams aan te komen kon u het bedrag dat u wilde schenken aan Maria Ayuda verdubbelen. Eenzelfde principe kon u ook toepassen op sponsoring per kilometer.

3. Natuurlijk stond het u ook vrij een willekeurig bedrag te doneren, ongeacht de afstand die wij zouden afgeleggen en de tijd die we erover zouden doen. Elke eurocent was meer dan welkom en zal volledig aan de straatkinderen van Santiago de Chile besteed worden. Het mooie van het doneren van een vast bedrag was in ieder geval dat we bij ons bezoek aan Maria Ayuda al een bedrag konden overhandigen. We wilden natuurlijk niet met lege handen aankomen.

Heeft u zelf nog ideeën over hoe Maria Ayuda gesponsord kan worden, dan horen wij dat graag van u.

We hadden een bankrekening geopend die zelfs een beetje rente bij het totaal toe voegde. We hebben het totale bedrag op 4 september 2006 (één jaar na het vertrek) overgemaakt, waarmee onze actie ten einde is. Iedereen heel erg bedankt voor de steun!!

_____________________________________

 

Stand op

€ 3053,34

 

Donateur Donatie Bedrag
Victor € 0,01/km € 68,42
Frans € 0,01/km € 68,42
Antony Liken   € 100,00
Tijmen van Dijk   € 65,00
Marloes Bijl   € 20,00
Ineke Koeten   € 100,00
Sander Niemeijer € 0,01/km € 68,42
F Franck   € 60,00
Jan en Cora Bijl   € 20,00
David de Marez Oyens € 0,01/km € 68,42
Familie Rodrigues de Miranda   € 25,00
Familie van Leipsig   € 30,00
ACA Travel   € 76,00
Familie Hoskam-Melisse   € 50,00
Chantal Bakker € 0,01/km € 70,00
Anonieme gift   € 50,00
Anonieme gift   € 50,00
Iris de Marez Oyens € 0,01/km € 68,42
Machiel en Marijke € 0,01/km € 25,00
M Bonten   € 50,00
Anonieme gift   € 20,00
Remko en Inge   € 27,81
Anonieme gift   € 200,00
Rob en Rina Niemeijer   € 100,00
Pieter Wolleswinkel € 0,015/km € 102,63
Familie van de Weerd   € 100,00
Familie Hoskam   € 50,00
E van Erp   € 20,00
Mw van den Bouwhuijsen   € 20,00
Anonieme gift   € 25,00
Nienke Sweers (x2 bij <100 dagen) € 12,50 € 25,00
Anonieme gift   € 30,00
Mw Bartels   € 15,00
Familie van Dam   € 30,00
A. Neefs   € 50,00
Piet en Geesje € 0,01/km € 68,42
C. vd Bouwhuysen-Roeters   € 50,00
Joost Buur   € 25,00
Luc en Irene € 0,01/km  
Wouter Godefrooij   € 25,00
Familie van Montfoort-Peters   € 50,00
Mw A. Kolster-Franssen   € 25,00
Yvette Kuiper   € 35,00
Maarten Bosker   € 20,00
Jan Willem Beijen   € 20,00
Parochie Edith Stein   € 188,42
Familie Been  

€ 135,00

Anonieme gift   € 100,00
Zusters van Alix Leclerc   € 150,00
LAN Chile   € 41,85
Anonieme gift   € 10,00
Rente bankrekening   € 24,27

 

Totaal € 3053,34

_____________________________________

We willen iedereen die het project heeft gesteund heel erg bedanken!!! Kom, nu we in Santiago zijn geweest, gauw eens kijken naar de foto's om te zien waar het geld naar toe gaat, of log in op het forum voor meer informatie.

 

Frans van den Bouwhuijsen & Victor Niemeijer