Chili Challenge 2005

 

De stichting María Ayuda, die sinds 1983 bestaat, heeft als doel de waardigheid van verwaarloosde meisjes en jongens, als ook van hun familie, te verbeteren, door ze op te sporen en te onderwijzen. De stichting streeft er naar het instrument te zijn dat de opgelopen wonden, met hulp van anderen en van God kan helen. María Ayuda wil hen helpen op te groeien als vrije, verantwoordelijke en solidaire mensen. Vanuit Santiago de Chile pogen ze door het opzetten van projecten door heel het land dit doel na te streven.

María Ayuda heeft acht sociale programma’s in het leven geroepen, dit met de hulp van Maagd María, door de kerk van Schoenstat en gebaseerd op de spiritualiteit en opvoeding van Vader José Kentenich. De link in de rechter balk geeft toegang tot de website van waar u de gelegenheid heeft de projecten te leren kennen.

_____________________________________

"De stichting María Ayuda, die sinds 1983 bestaat, heeft als doel de waardigheid van verwaarloosde meisjes en jongens, als ook van hun familie, te verbeteren, door ze op te sporen en te onderwijzen."

_____________________________________

_____________________________________

Wij hebben María Ayuda leren kennen door te zoeken via de ambassade en op internet. Zo leerde wij dat ze zich al jaren inzetten voor verwaarloosde, misbruikte en mishandelde meisjes. Juist die groep kinderen wil de oprichter, Padre Hernan Allesandri, bereiken en helpen in de thuissituatie, met hun familie, hun onderwijs, hun opvang, enz. Hij stelt dat het belangrijk is de moeders van de toekomst een goede jeugd te bieden en dat daarbij ook de familie een rol heeft en dus onderdeel is van de projecten. Later is María Ayuda zich ook gaan concentreren op verwaarloosde kinderen in het algemeen, een project dat Acógeme heet.

Visie

"Het zijn van een gevestigde leider in het gevecht tegen kinderverwaarlozing, -misbruik en geweld met een nadruk op meisjes en hun familie."

_____________________________________

_____________________________________

Waarden van María Ayuda

De stichting baseert zich op de volgende waarden; de familie als hoeksteen van de samenleving, persoonlijke efficiëntie en inschikkelijkheid, vertrouwen in de voorzienigheid van God, service gerichtheid, respect en bescherming voor het leven van anderen en solidariteit

Kijk bij het project voor het plan dat María Ayuda aan onze fietstocht heeft gekoppeld (nog niet beschikbaar).

 

 

Links

 

Maria Ayuda
Padre Hernan Allesandri
ONG Chile
Acógeme

Frans van den Bouwhuijsen & Victor Niemeijer